Bilservice - Fakta och information om Bilservice

Kostnad för Bilservice

Kostnad för bilservice beror på bilmodell

Kostnaden för bilservice kan skilja 5 gånger mellan två olika bilmodeller. Ofta är de dyrare större bilmodellerna av BMW, Audi och Mercedes betydligt dyrare att göra en 6000 milaservice på jämfört med små japanska och europeiska bilar.

Det som är viktigt är att ni innan bilservicen är genomför fått kostnadsförslag hos ett par olika bilverkstäder så att ni ser om kostnaderna är rimliga.